Så bygger du en egen aktieportfölj – skapa din passiva inkomst

Av Fredrik Svensson

Guide

Senaste åren har fler och fler gått in på aktiemarknaden. Många är det som sätt en fin möjlighet att investera pengar på börsen i nedgång. I samband med att Corona satte skräck i samhället gick börsen kraftigt ner och många bolag fanns att hitta för en billig peng. Vi ska gå igenom några begrepp för en aktieportfölj och titta på några saker att tänka på om du funderar på att starta med aktier. Några begrepp och principer som kan vara bra att ha koll på.

  • Långsiktig investering i en aktieportfölj
  • Riskspridning i din aktieportfölj
  • Utdelningsaktier

En långsiktig investering

När du väl börjar skapa en aktieportfölj är det viktigt att du investerar pengar du kan avvara på lite längre sikt. Om du kortsiktigt har behov av pengar exempelvis för att starta företag, köpa en bil eller hus ska du vara försiktigt med att investera det kapitalet.

Aktiemarknaden kan vara ganska volatil beroende på period och vilka aktier du köper. Volatilitet betyder hur stor rörelse det är i en aktie. Ena dagen kan en volatil aktie gå mycket plus, nästa dag mycket minus.

Planera därför långsiktigt med det kapital du vill investera. Börsen har över längre tid gått bra sätt till hela marknaden. Under tiden från 1990 till 2019 har börsen stigit i snitt med 10,51%. Det finns alltså möjligheter på längre sikt att få en fin avkastning på sina kronor.

 Däremot ska du komma ihåg att detta är lång tid. Under denna tid har det sätt olika ut hur börsen har gått. Vissa år bra, andra år mindre bra. Därför behöver din portfölj vara på planerad för längre tid.

egen aktieportfölj
Att börja på en egen aktieportfölj har ett långsiktigt värde!

Riskspridning i portföljen

När du startar planera din aktieportfölj är det viktigt att du sprider riskerna, börsen går som känt upp och ner! Med det brukar det sägas att du ”ska inte lägga alla äggen i samma korg”. Eftersom ett bolag eller en bransch kan sjunka mycket i värde ska du sprida risken.

Det är svårt att veta exakt vilka företag och branscher som kommer gå bra. Men ett tips är att se till att förstå branschen du väljer att gå in i liksom företaget du väljer att köpa in dig i. Investera regelbundet, gärna varje månad.

Planera din portfölj så att du når flera branscher. I din portfölj bör det finnas minst tre eller fyra olika branscher för att sprida risken. Går en bransch sämre går möjligen en annan bättre. Det gör att en bransch kan minska förlusten i en annan bransch i din portfölj. Du kan även få lite mer tips på finansguide.se.

Se dessutom till att ha en spridning med olika bola inom varje bransch. Dessutom är det viktigt att du tror på branschen och företaget, och att du tycker om företaget eller det företaget gör eller tillverkar.

Portfölj med utdelningsaktier

Vanligt är att bygga upp en portfölj med aktier som ger utdelning. När aktier ger utdelning innebär det att företaget delar med sig av vinsten de gjort till sina ägare. Som innehavare av aktier är du ju delägare i företaget och får då ta del av den vinsten.

Det är olika om företag ger aktieutdelning eller inte. Det framgår i information om aktien. Dessutom ser det olika ut hur mycket utdelning ett företag ger. Företag med utdelning ger dig däremot en möjlighet att ytterligare investera i portföljen.

Lämna en kommentar

Hur bra har din upplevelse varit?
0 / 5 4.00