Hur blir jag en egen handledare för körkort och övningskörning?

Av Fredrik Svensson

Guide

Vill du vara handledare vid övningskörning är det viktigt att inse vilket ansvar din nya roll kräver. Dina bedömningar och engagemang har ett stort inflytande på elevens chans till att bli en god förare. Det kräver således ett bra samspel och samarbete för att uppnå en effektiv inlärningsprocess. För att säkra en trygg övningskörning är det därför viktigt att vara ansvarsfull, ha tålamod och ha en bra dialog med din elev. Som elev kan du välja en handledare med körkort som uppfyller vissa krav. Det brukar ofta vara en familjemedlem eller nära vän som eleven har ett förtroende till och känner sig bekväm med.

Vem kan få ett handledarbevis?

Vill du börja övningsköra privat måste du som sagt ha en giltig handledare. För att bli godkänd som handledare måste du tillgodose Transportstyrelsens krav. Du måste vara minst 24 år och ha ett giltigt körkort i Sverige eller från ett annat EES-land. Du och din elev måste även gå en introduktionsutbildning tillsammans. Syftet med utbildningen är att ge er information kring planering, strukturering och trafiksäkerhet. De är essentiella delar av vad övningskörning innebär. Med rätt vägledning kan det bli en lättare och trevligare process både för dig som handledare och för eleven. Utbildningen kan därmed gynna er samarbetsförmåga och vägen till ert gemensamma mål.

Hur blir jag handledare för körkort och övningskörning?
Bli handlare för körkort med hjälp av egen.se

När ni genomgått utbildningen kan du bli godkänd ett handledarskapsbevis. Du kan ansöka om att bli handledare på Transportstyrelsens hemsida. Det är en enkel och snabb process som dessutom förutsätter att din elev har ett giltigt körkortstillstånd. Blir du godkänd som handledare gäller ditt handledarskapsbevis i fem år om körkortet inte blir återkallat inom tidsramen. Tänk på att alltid ha handledarskapsbeviset med dig när ni övningskör eftersom du kan bli tvungen att visa upp det. Ditt handledarskap är endast giltigt med eleven i fråga. Vill du övningsköra med en annan person måste du göra en ansökan för varje elev.

Din roll och ansvar

En av de viktigaste delarna inom din roll som handledare är att försöka skapa en bra miljö som kan gynna elevens inlärningsförmåga. Det är viktigt att tänka på hur eleven känner sig i den nya miljön och ha förståelse för att det kan kännas skrämmande och påfrestande i början. För en van förare kan det lätt glömmas bort. Visa din elev att du själv är en ansvarsfull förare som tar hänsyn till alla deltagande i trafiken. Att ha en öppen och ärlig dialog är en stor fördel i situationer som kräver ett stort samarbete. Ni måste således kunna lita på varandra.

För att göra övningskörningen till en trevlig erfarenhet är det viktigt att vara organiserad. Det kan vara bra att ha en plan som samtidigt kan justeras utifrån elevens framsteg eller behov. För att bli handledare är det viktigt att uppfylla kraven men även att vara beredd på vad det innebär i praktiken. Det är alltid du som handledare som är ansvarig när ni är ute och kör. Rollen kräver dessutom specifika personliga egenskaper och ett stort engagemang. Med tanke på alla krav en bra handledare måste uppfylla är det viktigt att tänka igenom ditt beslut innan du bestämmer dig för att ansöka.

Ett varmt tips är också att besöka hemsidan övningsköra.se där du mer på djupet får en insikt i vad som krävs.

Lämna en kommentar

Hur bra har din upplevelse varit?
0 / 5 5.00